Kulturbojen 
Rädda Röda Stugan

Click here to edit subtitle

Båttur med M/S Havsörnen


I väntan på besked ifrån kommunen om ett torp till vår förening, så vill vi i styrelsen göra en liten utflykt på Mälarens vatten med er medlemmar Kungskalaset hölls i år maj 2018 på nya Kungsängens IP, vackert väder, 25 gr

Välkommen , du har nu kommit in på föreningen Kulturbojens hemsida. Titta gärna runt och klickaa in dig på länkarna längst upp. Där finns också en del intressant att läsa om. 


Vad är då Kulturbojen och vad gör vi


Vi är en ideell opolitisk förening med syfte att värna om äldre folklig bebyggelse i Upplands-Bro.

Kulturbojen vill

- öka intresset hos allmänhet för den äldre folkliga bebyggelsen

- verka för att värdefull, hotad bebyggelse bevaras, särskilt om den ingår i kultur och lantbruksmiljö

- jobba praktiskt med att bevara vissa hotade byggnader

- påverka kommunens till att budgetera  medel för att bevara äldre bebyggelse

- bevaka myndigheternas planarbete om den innefattar kulturhistoriskt värdefulla miljöer
___________________________________________


Kulturbojen har tilldelats kulturStipendium 2016 av Upplands-Bro Kommun 


_____________________________________________


Under årsmötet i Februari 2018 utsåg föreningen Sven Örnsten till Hedersmedlem i Kulturbojen. Det var han som startade upp denna förening 1993.

 Annette sitter och informerar på Kungskalaset 2017 om vårt arbete+ ordföranden hjälpte till med namninsamling för föreningen Rädda Villa Skoga

Här är ett av de torp vi på föreningen väntar svar ifrån kommunen att få överta

Torpet heter Sandboda o ligger i Bro,en bit ifrån Stora Sandhagen

PS. Vi fick svar, MEN kommunen begär en hyra som är marknadshyra

                                  AKTUELLT

Styrelsemöte   24 januari på Fredriksbergs Gård  14.00
             "            11 april                     "                        18.00
           "           21 maj         vid torpet Svartkärr        14.00
Styrelsemöte 27 juni     vid torpet Svartkärr            18.00
           "             5 september  på Fredriksberg       18.00

Är du intresserad av det arbete för bevarande om de äldre byggnaderna, så är du hjärtligt välkommen  till oss som ledamot i styrelsen. Kontakta Annette

__
Långköraren med  kommunen, se nedan.


Nu är det spännande, har äntligen fått kontakt. Nya chefen för Kultur o Fritid har kontaktat mig (Annette )och vi ska träffas på fredag 26 januari 2018 Nu håller vi tummarna för att få ngt torp
....

Vi träffades uppe på kommun första veckan i februari 2018 , hos Hanna Rydstedt, Hans-Ragnar o jag och la fram vårt ärende Jag har inget hört efter det..

Erbjudande ifrån kommunen att få ta Sandboda som föreningens mötesplats, MEN, de begär en helt galen hyra på 50.000 kr/år.... Jag Annette, fortsätter att förhandla vidare.........................................Nytt möte med ännu en person ifrån Kultur o Fritid Sara Hagström, . Jag skulle söka hyresbidrag på Riksantikvariatet. Jag ringde dem o de ger inte ut något sådant.  Jag har även varit på flera politiker, då vi stod på Kungskalaset. Vad göra, några ideer, Gå till tidningen eller.....

UPPDATERING 26/6 2018
Ny kontakt med kommunen, vi får ev. ta torpet Svartkärr se bild nedan, väntar på klart besked. 

20 september Fortfarande inget svar ifrån kommunen. Vad göra????                     
     

     
  
           


                                      
                        
___________________________________________________________________________________________________________________________

                   

 

Bilden härunder är ett av de sämre torpen. Det heter Svartkärr och är med på föreningens priolista.Vi har även ett annat torp på listan som är i ett bättre skick, Sandboda, se bild ovan. Bara vi kan få ett besked av kommunen, så kan vi börja renovera, så vi har en samlingsplats för aktiviteter.

Kommunen har gjort en inventering under hösten 2016 av alla torp o gårdar, för att sedan bestämma vilka som ska användas, renoveras eller säljas. Tyvärr blir det nog det senare. Vi jobbar på för att få ngt av torpen till föreningen att ha som projekt. Aspvik 1:4 kommer troligtvis att säljas. Allt tar ju sådan tid med kommun innan de bestämmer ngt, att husen som redan är i dåligt skick riskerar att vara helt förstörda, då kommunen är klara...


Styrelsen har beslutat att gå ifrån projektet Stora Sandhagen. Det finns flera orsaker, en av dem är att Sandhagenstugan ägs av ett ett stort bolag och vi kan inte ta emot bidragspengar av kommunen för att renovera ett hus som inte de äger. Nu är det klart med ett nytt naturreservat  i kommunen och där är även Aspvik 1:4 med, alltså Svaltkvarnsbacken