Kulturbojen 
Rädda Röda Stugan

Click here to edit subtitle

Välkommen in. För att få bästa upplevelsen av denna websida, så bör du göra ett visst moment på din telefon om du har en Iphone eller Smartphone Skriv in på din tfn adressen,Kulturbojen  och välj längst ner till höger på din tfn Wiew site in mobile, Välj där Classic. Då ser ni allt mycket bättre. En del telefoner får ni klicka hgst upp till höger tre streck över varandra o där klickar ni på Datoranpassad websida

                                              Vänligen Annette

        Utflykt i kulturens anda

           Lördag 29 juni 12-16        

Följ med till Torekällsberget i Södertälje på en KulturUtflykt, där temat är 1800-talsvecka. Hantverk, trädgård ,cafeer, hälsa på i stugorna, där folket är klädda efter dåtidens kläder,aktivitetspark, lantdjur osv .där finns massor att uppleva Vi fikar tillsammans på ngt av cafeérna.

Färdmedel blir egna bilar som vi fyller.

Anmälan till Annette senast 16 juni  [email protected]

eller 070-4297508


Gå in och titta Torekällberget

Välkommen , du har nu kommit in på föreningen Kulturbojens hemsida. Titta gärna runt och klickaa in dig på länkarna längst upp. Där finns också en del intressant att läsa om. 


Vad är då Kulturbojen och vad gör vi


Vi är en ideell opolitisk förening med syfte att värna om äldre folklig bebyggelse i Upplands-Bro.

Kulturbojen vill

- öka intresset hos allmänhet för den äldre folkliga bebyggelsen

- verka för att värdefull, hotad bebyggelse bevaras, särskilt om den ingår i kultur och lantbruksmiljö

- jobba praktiskt med att bevara vissa hotade byggnader

- påverka kommunens till att budgetera  medel för att bevara äldre bebyggelse

- bevaka myndigheternas planarbete om den innefattar kulturhistoriskt värdefulla miljöer
___________________________________________


Kulturbojen har tilldelats kulturStipendium 2016 av Upplands-Bro Kommun 


_____________________________________________


Under årsmötet i Februari 2018 utsåg föreningen Sven Örnsten till Hedersmedlem i Kulturbojen. Det var han som startade upp denna förening 1993.

Här är ett av de torp vi på föreningen väntar svar ifrån kommunen att få överta

Torpet heter Sandboda o ligger i Bro,en bit ifrån Stora Sandhagen

PS. Vi fick svar, MEN kommunen begär en hyra som är marknadshyra

                                  AKTUELLT

Kungskalaset 25 maj på Kungsängens IP 

Årsmöte Lördag  2019 - 02-23 Kl.13.00 
Styrelsemöte 4 april  18.00 på Hasselbacken
Styrelsemöte 21 maj  17.30 på Fredriksbergs Gård
Styrelsemöte konstituerande  Snabbmöte  10 juni 18.00
uppe vid torpet Svartkärr
LÅNGKÖRAREN MED KOMMUNEN fortsätter


Jag har nu bokat ett möte på måndag 18 e febr, med vår nya kommunordföranden Fredrik Kjos o kultur o fritidsnämndens ordförande 

Nämnden ska nämligen ta upp vår sak på tisdagen 19e febr.


Kultur och Fritidsnämnden AVSLOG  vår ansökan med motiveringen  att de inte har hus för uthyrning. Nämnden ska nu gå vidare med vårt ärende till Samhällsbyggnadskontoret som äger torpen. KOnstigt, både nämnden och samhällsbyggnadskontoret är ju kommunen!!!!!


Vi kämpar vidare
Bilden härunder är ett av de sämre torpen. Det heter Svartkärr och är med på föreningens priolista.Vi har även ett annat torp på listan som är i ett bättre skick, Sandboda, se bild ovan. Bara vi kan få ett besked av kommunen, så kan vi börja renovera, så vi har en samlingsplats för aktiviteter.

Kommunen har gjort en inventering under hösten 2016 av alla torp o gårdar, för att sedan bestämma vilka som ska användas, renoveras eller säljas. Tyvärr blir det nog det senare. Vi jobbar på för att få ngt av torpen till föreningen att ha som projekt. Aspvik 1:4 kommer troligtvis att säljas. Allt tar ju sådan tid med kommun innan de bestämmer ngt, att husen som redan är i dåligt skick riskerar att vara helt förstörda, då kommunen är klara...


2016.   Styrelsen har beslutat att gå ifrån projektet Stora Sandhagen. Det finns flera orsaker, en av dem är att Sandhagenstugan ägs av ett stort byggbolag och vi tycker att vi inte kan  ta emot bidragspengar av kommunen för att renovera ett hus som inte de äger. Nu är det klart med ett nytt naturreservat  i kommunen och där är även Aspvik 1:4 med, alltså Svaltkvarnsbacken