Kulturbojen Upplands-Bro

Click here to edit subtitle

Kulturbojen har tilldelats stipendium 2016 av Upplands-Bro Kommun SE filmen NEDAN


Skvaltkvarnsbacken i Aspvik . Bilden till höger står vi på Kungskalaset maj 2016 

Välkommen , du har nu kommit in på föreningen Kulturbojens hemsida. Titta gärna runt och klickaa in dig på länkarna längst upp. Därfinns också en del intressant att läsa om. 
 
 
 
   Vad är då Kulturbojen och vad gör vi
 
 
 
 
 
 

 Vi är en ideell opolitisk förening med syfte att värna om äldre folklig bebyggelse i Upplands-Bro.

Kulturbojen vill

- öka intresset hos allmänhet för den äldre folkliga bebyggelsen

- verka för att värdefull, hotad bebyggelse bevaras, särskilt om den ingår i kultur och lantbruksmiljö

- jobba praktiskt med att bevara vissa hotade byggnader

- påverka kommunens till att budgetera  medel för att bevara äldre bebyggelse

- bevaka myndigheternas planarbete om den innefattar kulturhistoriskt värdefulla miljöer

 

 _________________________________________________-

 
Click to edit text
 

                                  AKTUELLT

Kallelse till MEDLEMSMÖTE  25  April tisdag kl.14.00 på Fredriksbergs gård 
Stora Sandhagenvägen 31 OBS! INTE Sandhagenstugan utan hemma hos Annette
Nya och gamla medlemmar är välkomna . Vi bjuder på tårta.
Svar till Annette   eller 070-4297508

                       Är du intresserad av att vara med i vårt gäng som                                            styrelsemedlem  i
                        föreningen , så är du välkommen att anmäla dig                          till oss.     070-4297508 eller maila Annette

                                            Välkommen
Vi som vill bevara Villa Skoga i Kungsängen.

Klicka på bilden

Styrelsen har beslutat att gå ifrån projektet Stora Sandhagen. Det finns flera orsaker, en av dem är att Sandhagenstugan ägs av ett ett stort bolag och vi kan inte ta emot bidragspengar av kommunen för att renovera ett hus som inte de äger. 

Vi har ett annat projekt på gång Aspvik, Skvaltkvarnsbacken. Under medlemsmötet 24 nov. informerade vi om detta. Vi återkommer då vi fått klart besked av kommunen. 

Nu är det klart med ett nytt naturreservat  i kommunen och där är även Aspvik 1:4 med, alltså Svaltkvarnsbacken