Kulturbojen Upplands-Bro

Click here to edit subtitle

Välkommen , du har nu kommit in på föreningen Kulturbojens hemsida. Titta gärna runt och klickaa in dig på länkarna längst upp. Där finns också en del intressant att läsa om. 


Vad är då Kulturbojen och vad gör vi


Vi är en ideell opolitisk förening med syfte att värna om äldre folklig bebyggelse i Upplands-Bro.

Kulturbojen vill

- öka intresset hos allmänhet för den äldre folkliga bebyggelsen

- verka för att värdefull, hotad bebyggelse bevaras, särskilt om den ingår i kultur och lantbruksmiljö

- jobba praktiskt med att bevara vissa hotade byggnader

- påverka kommunens till att budgetera  medel för att bevara äldre bebyggelse

- bevaka myndigheternas planarbete om den innefattar kulturhistoriskt värdefulla miljöer
___________________________________________


Kulturbojen har tilldelats kulturStipendium 2016 av Upplands-Bro Kommun 


_____________________________________________Här har vi jullunch på trevliga Cafe Fjärilen i Bro 12 december 2017

Skvaltkvarnsbacken i Aspvik . Bilden till höger står vi på Kungskalaset maj 2016 

Här sitter Annette o informerar på Kungskalaset 2017 om vårt arbete+ ordföranden hjälpte till med namninsamling för föreningen Rädda Villa Skoga

Här är ett av de torp vi på föreningen väntar svar ifrån kommunen att få överta

Torpet heter Sandboda o ligger i Bro,en bit ifrån Stora Sandhagen

                                  AKTUELLT

Klart är nu att Villa Skoga blir kvar, o där har vi i föreningen varit med och hjälpt till, bla. ekonomiskt. 

                     
     Styrelsemöte 24  januari  2018   Kl. 14.00 på Fredriksberg                   
Nu söker vi dig som brinner för att bevara ngt av de gamla byggnaderna och som därmed vill komma till oss, inte bara som medlem utom även som styrelsemedlem. Då ordföranden sagt upp sig    behöver vi också en sådan. 

Vi kommer givetvis att ha val av styrelse på årsmötet våren 2018.                                       
                        Då är du välkommen att anmäla dig      070-4297508 eller maila Annette
___________________________________________________________________________________________________________________________

                     

 

Bilden härunder är ett av de sämre torpen. Det heter Svartkärr och är med på föreningens priolista.Vi har även ett annat torp på listan som är i ett bättre skick, Sandboda, se bild ovan. Bara vi kan få ett besked av kommunen, så kan vi börja renovera, så vi har en samlingsplats för aktiviteter.

Kommunen har gjort en inventering under hösten 2016 av alla torp o gårdar, för att sedan bestämma vilka som ska användas, renoveras eller säljas. Tyvärr blir det nog det senare. Vi jobbar på för att få ngt av torpen till föreningen att ha som projekt. Aspvik 1:4 kommer troligtvis att säljas. Allt tar ju sådan tid med kommun innan de bestämmer ngt, att husen som redan är i dåligt skick riskerar att vara helt förstörda, då kommunen är klara...


Äntligen har undertecknad fått tag på en i kommunen som ansvarar för de äldre byggnaderna i vår kommun. Jag har fått namn på namn, alla skickar mig vidare, men nu är jag lovad att få ett besked (inom en månad), så får vi se vad det ger...
Styrelsen har beslutat att gå ifrån projektet Stora Sandhagen. Det finns flera orsaker, en av dem är att Sandhagenstugan ägs av ett ett stort bolag och vi kan inte ta emot bidragspengar av kommunen för att renovera ett hus som inte de äger. 


VI VÄNTAR FORTFARANDE PÅ BESKED.

Nu är det klart med ett nytt naturreservat  i kommunen och där är även Aspvik 1:4 med, alltså Svaltkvarnsbacken